Wat mag u van woonsupportplus verwachten

Een goede start met het projectteam
Om een goed basis te creëren voor een goede samenwerking is het belangrijk om eerst aandacht te geven aan het projectteam. Wat zijn onze verwachtingen, wat is mijn rol, wat zijn mijn taken, genoeg vragen om die eerst met elkaar te bespreken. Vandaar dat wij met het projectteam starten om dit helder te krijgen. Dit doen wij door het organiseren van een Kick-off voor alle project betrokken.

Tijdens deze kick-off bijeenkomst maken wij kennis met elkaar en stemmen wij het proces en planning af. Waar we óók op inzoomen is de rollen en taken, projectdoelstellingen en projectorganisatie. Zo is het al vroeg voor iedereen duidelijk wat we van elkaar moeten verwachten en waar de tevredenheid zit. Dit proces bestaat uit twee dagdelen.

Woonsupportplus heeft zijn werk en uitvoering-processen uitgewerkt. Het bewonersproces met alle stappen geeft u hier een goed overzicht van. Hoe nemen wij u hierin meenemen.

Proactief
Wij geven sturing (indien gewenst) en invulling aan het sociale proces zoals omschreven. Daarnaast kunt u van ons advies verwachten binnen alle processtappen zoals o.a. de draagvlak strategie, haalbaarheid, productstrategie, woonlasten, sociale plankosten, bewonerstevredenheid enz. Ook benoemen wij risico’s zodat u niet achteraf verrast wordt door extra kosten. Voor onze eigen activiteiten maken wij prestatieafspraken per fase. Verantwoordelijkheid en risico zit dan voor het sociale proces bij Woonsupportplus. Hierbij moet u denken aan draagvlakgarantie, bewonerstevredenheid enz. Deze laatste is wel van meerdere factoren afhankelijk. Ook daarin kunnen wij u adviseren.

Duurzame relatie
Van werken met bewoners en projectbetrokkenen worden wij blij. Met name ook door de grote dynamiek die een project met zich meebrengt. Ook wij streven naar een tevreden klant en gaan voor een langere samenwerking.

WERKWIJZE I.V.M. COVID-19

Productontwerp
Tijdens deze fase nemen wij het woononderzoek telefonisch af. Een uitsluitend telefonisch onderzoek geeft minder inzicht in de effecten analyse. Wij vragen aan bewoners foto’s te sturen van bijzonderheden om een beter beeld te krijgen van de situatie. Onze gerichte en heldere vraagstelling over de persoonlijke situatie van de bewoner levert ons de gewenste informatie op. De uitkomst is een goede basis voor het verdere planontwerp.

Productacceptatie
Het plan presenteren en draagvlak behalen verzorgen we op afstand. De inloopmarkt presenteren we virtueel (zie voorbeeld). Bewoners zonder internet ontvangen de presentatie schriftelijk. Deze nemen we telefonisch met de bewoner door. Nadat we de bewoner gesproken hebben en alle vragen beantwoord dan krijgen zij het stemformulier in de bus. Een stem is dus een echte stem omdat er voldoende informatie is ontvangen om een stem uit te brengen.

Uitvoering
Bewoners voorbereiden en hen begeleiden kan op afstand. We maken een virtuele opname van een planning en voorbereiding op uitvoering. Bewoners die niet digitaal zijn ontvangen een ‘Visual’ en telefonische uitleg. Dit is geen optimaal alternatief bij situaties waarin het de bewoner even te veel wordt. Voor de uitleg van de apparatuur in de woning maken een opname en folder. De werkwijze is hierin gelijk als bovenstaand.